Freaking Math – game mobile ức chế tương đương Flappy Bird

Freaking Math – game mobile ức chế tương đương Flappy Bird

Ngay phần trên của game tác giả dùng để hiện quảng cáo của Google Admob. Cách chơi game cũng dễ không kém, khi game đưa ra những bài toán cộng rất đơn giản, hầu hết nằm trong chương trình lớp 1 như: 1+1=2, 2+3=5…để người chơi thực hiện nó.

7
Like
Save

Comments

Write a comment

*